tehnologii de plantare

Plantarea pomilor
Alegerea terenului

Pomii fructiferi se pot planta până la altitudinea de 1.500 m, unde se adaptează bine arbuștii fructiferi.

Pentru o plantare reușită terenul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

să fie plan sau să aibă o pantă ușoară de până la 10%;
terenurile cu pante de peste 10% și până la 15% nu sunt recomandate pentru cais, piersic și nectarin;
solurile ușoare, nisipo-lutoase și luto-nisipoase sunt favorabile pentru cultura căpșunului;
solurile lutoase și luto-argiloase nu sunt favorabile pentru cultura pomilor;
cele mai bune soluri sunt cernoziomurile, bogate în humus, solurile brun-roșcate de pădure;
solul trebuie să corespundă cerințelor argofitotehnice ale speciei ce urmează a fi plantată;
pe solurile mai puțin fertile, se recomandă utilzarea unei culturi premergătoare (lucerna) care fertilizează natural terenul;
să fie permeabile, pentru a se evita băltirea apei;
pânza de apă freatică trebuie să se afle la peste 2-3 m adâncime;
se vor evita terenurile puternic înierbate;
reacția solului este de preferat să fie neutră, slab acidă sau slab alcalină, cu pH-ul cuprins între 5-8;
terenurile vor fi expuse la soare, orientarea preferată a rândurilor fiind N- S; se vor evita expozițiile nordice;
nu se recomandă plantarea în văile înguste, cu curenți de aer, precum și zonele cu frecvente înghețuri târzii de primăvară;
sursele permanente de apă pentru udarea pomilor și pentru tratamente fitosanitare să nu fie poluate;
în zonele cu frecvență mare a vânturilor sunt obligatorii perdelele de protecție cu arbori înalți (stejar, frasin, arțar, salcâm) sau chiar cu alun.

Zonarea speciilor pomicole

zonarea se va face în funcție de pretențiile fiecărei specii și chiar a soiurilor față de lumină și căldură, precum și de rezistența la geruri, oscilații de temperatură și alte accidente climatice;
specile: măr, păr, gutui, prun, cireș, vișin, se pot cultiva în zona dealurilor subcarpatice;
în zonele calde de câmpie, se vor planta mai ales: cais, piersic, nectarin, migdal, fără a exclude celelalte specii;
în zonele înalte și reci se pot cultiva doar arbuștii fructiferi;
deși în cadrul tuturor speciilor s-au creat soiuri autocompatibile, se recomandă folosirea a cel puțin 2-3 soiuri, pentru o mai bună polenizare;
este recomandat ca soiurile să fie amplasate în funcție de epoca de coacere, astfel încât să fie ușurate tratamentele fitosanitare, irigarea și recoltarea.

Epoca de plantare

optimă este plantarea în toamnă, începând cu 15 octombrie și până la venirea primului îngheț; există avantajul că prinderea este sigură, deoarece există în sol umiditate suficientă; în perioada de iarnă rănile de pe rădăcini au timp suficent să se cicatrizeze, emițând noi perișori absorbanți, care permit reluarea vegetației primăvara timpuriu; pomii plantați în această perioadă se vorproteja în mod obligatoriu de rozătoare;
plantarea de primăvară este recomandată a se efectua înainte de umflarea mugurilor, prinderea fiind condiționată de udările repetate, ce devin absolut obligatorii în perioada de secetă;
se mai pot planta pomi și în "ferestrele iernii", cu condiția ca temperaturile din timpul plantării să nu scadă sub 0°C.

Procurarea materialului săditor

este indicat ca materialul săditor să fie procurat din toamnă, din pepiniere consacrate, recunoscute oficial și controlate, care garantează autenticitatea, calitatea și sănătatea pomului;
pomii cumpărați se vor transporta direct în gospodărie, menținând rădăcinile protejate de contactul cu aerul, de căldură sau curent, pentru a nu se deshidrata; în funcție de data când are loc plantatul, pomii se pot ține în beciuri, cu umiditate corectată prin udarea rădăcinilor;
pentru păstrarea un timp mai îndelungat, pomii se vor stratifica în șanțuri sau gropi adânci de 30-40 cm, cu lățimea de 30-50 cm, făcute la adăpostul clădirilor, în scopul protecției pomilor;
materialul săditor se va așeza în picioare, în legături, cu etichetă, și se va acoperi pe rădăcini și pe 20-30 cm din tulpină cu nisip sau pământ bine mărunțit;
se mai pot păstra pomii în spații cu atmosferă controlată, plantați individual în containere sau pungi de plastic cu amestec de pământ;

Cum trebuie să arate un pom corespunzător pentru plantare

să aibă 1-2 ani, și o înălțime de peste Im;
rădăcinile principale să fie sănătoase, de peste 20-30 cm, iar în cazul pomilor altoiți pe portaltoi vegetativi să fie cu un smoc de rădăcini subțiri;
tulpina și rădăcina nu trebuie să fie deshidratate sau cu răni;
la pomii de 2-3 ani, coroana trebuie să fie deja formată.

Plantarea pomilor
Plantarea capsunului
Plantarea coacazului
Plantarea zmeurului
Plantarea murului


HOME | DESPRE NOI | CERCETARE | DEZVOLTARE | VANZARI | SERVICII | CONTACT | HARTĂ SITE
HOME CONTACT HARTA SITE